Eerste blog - First blog

CREATIVEDRAWGRAPHIC DESIGNTRAVELDIGITAL NOMADSTINY LIVINGTINY HOUSE

Siebrenna

10/17/20234 min read

1. Wie, wat, waar?

Mijn naam is Siebrenna, ik houd van tekenen, ik ben grafisch designer en illustrator maar ook leer bewerken vind ik leuk om te doen. Ik ben een Nederlandse maar woon samen met mijn man, 2 kinderen en hond in een oude gevangenisbus in het zuiden van Portugal. We begonnen ons avontuur als een reizend gezin maar bleven steken in de prachtige Algarve waar we inmiddels aan onze toekomst aan het bouwen zijn met een eigen stuk grond met een huisje erop wat opnieuw gebouwd moet worden.2. Tekenen

Ik teken al zo lang ik me kan herinneren. Ik kon als kind al urenlang bezig zijn met potloden en papier. Tekenen is voor mij een vorm van zelfexpressie en ontspanning.

 Wat ik zoal teken is eigenlijk van alles. Ik hou van doodlen, gewoon tekenen, niks plannen, beginnen met krabbelen met lijnen en vormen en zien waar het zal eindigen. Maar ik hou ook van gekke karakters verzinnen of bepaalde emoties, gedachten uitdrukken door middel van een tekening en/of digitale illustratie. Gewoon tekenen waar ik zin in heb, wat ik op dat moment leuk vind, goed voelt en dan in mijn eigen stijl.


Sommige van mijn tekeningen en illustraties zijn gewaagd, andere serieus of heel schattig.
 Door middel van mijn tekeningen hoop ik je aan te moedigen, te inspireren om ook je creativiteit te ontdekken of bijvoorbeeld samen met jullie kinderen leuke creatieve activiteiten te ondernemen of om gewoon een glimlach op je gezicht te toveren.

2. Inspiratie

Toen ik voor het eerst op Instagram mijn account aanmaakte, vond ik al snel de kunstenaar ‘Vexx’. Vexx vind ik super cool, niet alleen zijn artwork is cool maar ook omdat hij uit België komt. Meestal komt alles en iedereen uit Amerika, tenminste zo lijkt dat. Kort daarna vond ik de YouTube videos van ‘Gawx art’. Zijn youtube videos zijn fenomenaal. Zijn ‘Voice Crack Gang’ art videos kijken vonden en vinden we altijd een feest.
 Ja ‘we’ want zoonlief behoort ook tot de ‘Voice Crack Gang’ en kijkt deze videos altijd samen met mij.

3. Geen schrijfster

Ik houd van tekenen, heel erg veel zelfs en ik ben daar ook redelijk goed in, in tegenstelling tot schrijven. Wel leuk om te doen maar ik ben er niet goed in waardoor mijn schrijfsels dan ook niet foutloos zullen zijn. Bovendien is het in mijn hoofd momenteel een mengelmoes, nou ja meer een chaos, van talen en switch ik de gehele dag tussen Nederlands, Engels en een klein beetje Portugees.

Omdat jezelf uitdrukken in een andere taal toch een stuk lastiger is dan in je moedertaal, schrijf ik in het Nederlands en vertaal ik mijn tekst(en) naar het Engels.
Een beetje door mijzelf en een beetje door middel van ‘Deepl’.
Mocht er een creative taaltechneut zijn (of meerdere) die mijn blog volgt en zich ergert aan een taalvout of vouten, voel je alsjeblieft vrij om mij daarover een mailtje te sturen. Ik zal dit zo goed als ik kan verbeteren. ;-) (info@copykraaij.com)

Een fijne dag, tot later.
Coffeekraaij is een (mini) blog over schetsen, tekenen, illustraties, cartoons, doodling, kunst, digitale kunst, character design, gereedschappen en technieken, kleuren, freebies, tutorials en alles wat ik verder visueel interessant en/of leuk vind om te delen.

-----------------------------------------------------------------------------------------

English version:

1. Who, what, where?

My name is Siebrenna, I love to draw, I am a graphic designer and illustrator but I'm also a leather crafter. I am Dutch but I live with my husband, 2 children and dog in an old prison bus in the south of Portugal. We started our journey as a travelling family but got stuck in the beautiful Algarve where we are now building our future with our own piece of land with a little house on it that needs to be rebuilt.2. Drawing

I have been drawing for as long as I can remember. As a child, I could spend hours with pencils and paper. For me, drawing is a form of self-expression and relaxation.

 I draw actually all kinds of things. I like doodling, just drawing, not planning anything, starting scribbling with lines and shapes and seeing where it will end up. But I also like to design crazy characters or expressing certain emotions and thoughts through a drawing and/or digital illustration. Just drawing what I feel like, what I like at that moment, in my own style.


Some of my drawings and illustrations are edgy, others serious or very cute.
 Through my drawings, I hope to encourage you, inspire you to also discover your creativity or engage in fun creative activities together with your kids or just put a smile on your face.

2. Inspiration

When I first created my account on Instagram, I quickly found the artist 'Vexx'.
Vexx is awesome, his artwork is awesome but also because he is an artist from Belgium. Usually everybody is from America.
Soon after, I found the YouTube videos of 'Gawx art'. His youtube videos are phenomenal. Watching his 'Voice Crack Gang' art videos was and is always fun for us.
 Yes, 'us', because my son also belongs to the Voice Crack Gang and always watches these videos with me.

3. Not a writer

I love drawing very much, unlike writing. It is fun to do but I am not good at it, so my writings will not be flawless. Moreover, in my head at the moment it is a mishmash, or rather chaos, of languages and I switch between Dutch, English and a little bit of Portuguese all day long.

Because expressing yourself in another language is a lot harder than in your mother tongue, I write in Dutch and translate my text into English. A bit by myself and a bit through 'Deepl'.
 If you are annoyed by a language mistake or errors, please feel free to send me an email about it. (info@copykraaij.com)

Have a nice day, see you later.
Coffeekraaij is a (mini) blog about sketching, drawing, illustrations, cartoons, doodling, art, digital art, character design, tools and techniques, colouring, freebies, tutorials and everything else I find visually interesting.

-Scroll down for the English version-

#digitalnomads #alternativelifestyle #vanlife #buslife #camperlife #homeschooling #unschooling